Тернопільський національний економічний університет
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій                       На головну   Підтримка системи   Структура навчального контенту   Авторизація  
               Тестування ONLINE                        Пропозиції                     Інформація про розробників  
     
          

Навчальні дисципліни

SQL [1]
Мова структурованих запитів
Філософія [1]
Особлива форма пізнання світу, що вивчає найбільш загальні суттєві характеристики і фундаментальні принципи реальності і пізнання, буття людини, відносин людини і світу[


Недавно додані

Деякі поняття Деякі поняття
→ Детально
Мова структурованих запитів Мова структурованих запитів
→ Детально


Найпопулярніші теми

Мова структурованих запитів [7034 перегляди]
Мова структурованих запитів → Детально
Деякі поняття [3309 переглядів]
Деякі поняття → Детально
Лечебная грязь Шаболатского лимана [138 переглядів]
Лечебная грязь Шаболатского лимана → Детально
Работа водитель такси [66 переглядів]
Работа водитель такси → Детально


Оновлюються 2 матеріали

вступ

        Інформатика - наука про перетворення інформації. Вона досліджує процеси одержання, передачі, обробки, зберігання й подання інформації.
У широкому змісті інформація - це відбиття реального світу за допомогою знаків або сигналів. У вузькому змісті під інформацією розуміють ті явища, які людина одержує з навколишнього світу.
Інформатика (від франц. information - інформація й automatique - автоматика) - галузь науково-технічної діяльності. У сучасному світі інформація обробляється в основному обчислювальними машинами. Поняття «інформація» тісно пов'язане з поняттям «інформаційні системи». Інформаційні системи містять у собі наступні компоненти: функціональні компоненти, системи обробки даних, організаційні компоненти.
Інформаційні технології - цілеспрямований процес перетворення інформації, що використовує сукупність засобів і методів збору, обробки, зберігання й передачі інформації.
Як і багато інших технологій, інформаційна технологія повинна відповідати наступним вимогам:
+ забезпечувати високий ступінь розподілу всього процесу обробки інформації на тридцятимільйонні компоненти (фази, етапи, операції, дії);
+ включати весь набір інструментів, необхідних для досягнення поставленої мети;
+ окремі компоненти повинні бути стандартизовані й уніфіковані.
Клод Шеннон, американський учений, що заклав основи теорії інформації - науки, що вивчає процеси, пов'язані з передачею, прийомом, перетворенням і зберіганням інформації, - розглядає інформацію як зняту невизначеність наших знань про щось.
Слово «алгоритм» походить від algorithm - латинського написання імені аль-Хорезмі, під яким у середньовічній Європі знали видатного математика з Хорезму (місто в сучасному Узбекистані) Мухаммеда бен Мусу, що жив в 783-850 рр.., який сформулював правила виконання 4 арифметичних дій над багатозначними числами.
Алгоритм - це кінцева послідовність однозначних розпоряджень, виконання яких дозволяє за допомогою кінцевого числа кроків отримати рішення завдання, однозначно визначається вихідними даними.
Властивості алгоритму:
1. Дискретність. Ця властивість полягає в тому, що алгоритм повинен представляти процес вирішення задачі як послідовність простих кроків. При цьому для виконання кожного кроку алгоритму потрібно деякий кінцевий відрізок часу, тобто перетворення вихідних даних у результат здійснюється в часі дискретно.
2. Визначеність. Кожна команда алгоритму повинна бути чіткою, однозначною і не залишати місця для неоднозначності.
3. Результативність. Алгоритм повинен призводити до вирішення поставленого завдання за кінцеве число кроків.
4. Масовість. Алгоритм вирішення завдання розробляється не для одного конкретного завдання, а для цілого класу однотипних завдань, що розрізняються лише вихідними даними.
Алгоритм може бути призначений для виконання його людиною або автоматичним пристроєм. Створення алгоритму, нехай навіть найпростішого, - процес творчий. Він доступний виключно живим істотам, а довгий час вважалося, що тільки людині. Інша справа - реалізація вже наявного алгоритму. Її можна доручити суб'єкту або об'єкту, який не зобов'язаний вникати в суть справи, а можливо, і не здатний її зрозуміти. Такий суб'єкт або об'єкт прийнято називати формальним виконавцем.


Версія для друку
Кількість переглядів: 664

Ключові слова: вступ

© test.tanet.edu.te.ua 2011